"ЛІПСтМ"
забезпечення сприятливих умов для 
всебічного розвитку сім’ї та її членів, 
реалізації сім’єю своїх функцій і поліпшення 
її життєвого рівня, підвищення ролі сім’ї 
як основи суспільства.